AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru uz nenoteiktu laiku pilnu slodzi. Amata pienākumi: sabiedriskās kārtības nodrošināšana Aknīstes novadā. plānot, organizēt ...

Aknīstes novada pašvaldība atgādina

Aknīstes novada pašvaldība atgādina - pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa ledu Vecmuižas un Zuju ezeros stingri aizliegts.

Izsole nomas tiesībām uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 2014.gada 22.janvāra (protokols Nr.1., 14.#) sēdes lēmumu Aknīstes novada dome nolēma 2014.gada 25.februārī plkst. 11.00 izsolīt nomas tiesības uz Aknīstes novada pašvaldībai piederoš...

Piedāvā darbu kurinātājam

Piedāvā darbu kurinātājam (atbilsoša apliecība tiks ņemta vērā kā prioritāte) Asares pagasta Ancenes ciemā daudzdzīvokļu mājās.

Nekustamo īpašumu izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 1) Zemes gabalu bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem

Aknīstes novada pašvaldība aicina pieteikties darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem darbinieka prombūtnes laikā uz nepilnu darba laiku. Pretendentam nepieciešama sociālā darbinieka izglītība vai izziņa ...

Aknīstē tiekas Sēlijas apvienības dalībnieki

Septembra sākumā Aknīstē tikās pārstāvji no Sēlijas apvienības pašvaldībām, lai debatētu par kopīgu Sēlijas vērtību grāmatas izdošanu. Sēlijas novadu apvienī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā traktortehnikas vadītāju

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā: Traktortehnikas vadītāju (uz nenoteiktu, pilnu darba laiku) Darba pamatpienākumi: - Vadīt traktora tehniku; - Uzturēt traktoru un to iekārtas tehniskajā kārtībā. Prasības: ...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā: JURISKONSULTU (uz noteiktu, pilnu darba laiku) Darba pamatpienākumi: - dalība lēmumu projektu sagatavošanā; - dalība novada saistošo noteikumu sagatavošanā; - dalī...

Par novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu

Novada domes sēdē 24.jūlijā deputāti skatīja jautājumu par vēlēšanu komisiju. Līdz šā gada 26.augustam iespējams pieteikties darbam vēlēšanu komisijā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī...

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu

Aknīstes novada pašvaldība aicina darbā nekustamo īpašumu speciālistu uz nepilnu darba laiku 0,6 likmes. Prasības: izglītība attiecīgajā jomā, vēlama autovadītāja apliecība, darba pieredze tiks uzskatīta ...

Izsole nekustamajiem īpašumiem (dzīvokļiem)

Aknīstes novada pašvaldība pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (dzīvokļus): 1. Augšzemes iela 30, dzīvoklis Nr.4, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra ...