AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Pārcelta darba diena

. Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts: Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no: piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju

Norisināsies skrējiens apkārt Latvijai “Gaismas ceļš 2021″

Norisināsies skrējiens apkārt Latvijai “Gaismas ceļš 2021″

Aknīste vidusskolā aizvadīti 9. un 12. klases izlaidumi.

Aknīste vidusskolā aizvadīti 9. un 12. klases izlaidumi.

Kustību un deju terapijas nodarbība Aknīstes novadā

Kustību un deju terapijas nodarbība.

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā.

2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

2.klases skolēni viesojas Aknīstes fitnesa centrā "RealFitness"

2.klases skolēni viesojas Aknīstes fitnesa centrā "RealFitness"

Aknīstes novada pašvaldības PII "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene. Tās iegādei un uzstādīšanai tika piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi. PII "Bitītes" bērniem būs iespēja rotaļāties jaunajā, skaistajā lapenē, kur svaigu gaisu var baudīt jebkuros laika apstākļos.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē Lauka dienas

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē Lauka dienas

Aknīstes vidusskola aicina darbā dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāju 5.-9.klasēs

Aknīstes vidusskola aicina darbā Dabaszinātņu skolotāju 5.-9.klasēs (dabaszinības, bioloģija, ķīmija) 2021./2022.m.g.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus