AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

SAM 9.2.4.2. projekts

                                              

(Publikācija 01.04.2021)

Aprīlī turpināsies aktivitātes projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055. Atbilstoši valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, tiek plānotas tiešsaistes nodarbības Zoom platformā. Aprīlī tiks uzākts 8 nodarbību cikls apzinātībā. Nodarbības palīdzēs iepazīt šo terapijas veidu emocionālās labjūtes pilnveidošanai. Tās vadīs sertificēts speciālists no centra “Miervidi”. Pasākuma datums un pieejas saite tiks publicēta savlaicīgi Aknīstes novada pašvaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com/aknistesnovadapasvaldiba.

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.
Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Projekta koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite


(Publikācija 02.02.2021)

  

2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes novada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.gadam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai.

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir apstiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasākumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pirmās projekta kārtas.

2021. gads iesākās ar distanču slēpošanai piemērotiem laikapstākļiem, tādēļ, ievērojot valstī noteiktos epidemoloģiskos noteikumus, kā arī, atbilstoši 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 5.17. punktam, tika realizēti āra treniņi – distanču slēpošanas nodarbības ar Aknīstes vidusskolas sporta skolotāju Rihardu Bondarenko Ancenē, Asarē un Gārsenē. Paralēli, projekta ietvaros, tiešsaistē – sociālo mediju platformā www.facebook.com - notika kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali.

Februārī plānotie pasākumi:

01.02.2021. plkst. 18.00 kalanētikas nodarbība tiešsaistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali, nodarbību saite: https://msngr.com/nvjcowkssjsl;

02.02.2021. plkst. 15.00-16.00 distanču slēpošanas nodarbība Ancenē, pie Asares pamatskolas un plkst. 16.15-17.15 slēpošanas nodarbība Gārsenē, stadionā pie daudzdzīvokļu mājām “Akācijas” ar sporta skolotāju Rihardu Bondarenko. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. +37128612924 (Santa);

04.02.2021. plkst. 10.00-12.00 distanču slēpošanas nodarbība ar sporta skolotāju Rihardu Bondarenko Aknīstē, skolas ābeļdārzā, pie Girenieku ielas 23 (ar iepriekšēju pieteikšanos) un plkst. 17.30-18.30 kalanētikas nodarbības tiešsaistē ar fizioterapeiti Agnesi Grigali, saite: https://msngr.com/xzhumcborvvx.

Par citiem plānotajiem pasākumiem lūgums sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un sociālo mediju platformā www.facebook.com.

Informējam,ka projekta ietvaros iegādātais slēpošanas inventārs, laikā, kad nenotiek slēpošanas nodarbības, pieeejams ikvienam novada iedzīvotājam, iepriekš piesakoties. Pieejamie zābāku izmēri: 37.- 45. Sīkāka informācija pa tālr. +37128612924 (Santa)

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv


2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes novada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.gadam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai.

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir apstiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasākumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pirmās projekta kārtas.

Oktobrī gaidāmi vairāki pasākumi:

Sestdienās, 03.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10. plkst. 9.00 Aknīstes BJC, Skolas ielā 1a un plkst. 10.30 Gārsenes kultūras namā, „Akācijas” notiks kalanētikas nodarbības.

Otrdienās, 06.10., 20.10. notiks kustību un dejas terapijas nodarbības. Nodarbības sāksies plkst. 17.30, noritēs 3 stundas. Aktivitātes vieta: Asares kultūras nams, Asare, „Rozītes”.

Sestdien, 10. oktobrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku iedzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteikšanās uz ekskursiju ir noslēgusies.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sazināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv


2020.gada 31.augustā tika apstiprināti Aknīstes novada pašvaldības iesniegtie priekšlikumi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem 2020.–2023.gadam ar līguma grozījumiem nr.5 SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķa sasniegšanai.

Otrās kārtas finansējums Aknīstes novada pašvaldībai projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 ir apstiprināts 23 189 EUR apmērā. Kopā jāīsteno 109 pasākumi, papildus tiem arī visi neīstenotie pasākumi no pirmās projekta kārtas.

Septembrī gaidāmi vairāki pasākumi:

7.09., 14.09. un 21.09. notiks mūzikas terapijas nodarbības. Nodarbības sāksies plkst. 18.00, noritēs 3 stundas. Aktivitātes vieta: radošā rezidence „Debesjums”, Gārsene, „Labieši”.

10. septembrī notiks izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija Aknīstes novada senioriem, trūcīgajiem un lauku iedzīvotājiem uz Koknesi. Diemžēl pieteikšanās uz ekskursiju ir noslēgusies.

29.09. uzsāksies kustību terapijas nodarbības. Norises vieta: Asares kultūras nams, plkst. 18.00, nodarbību ilgums 3 stundas. Paredzētais nodarbību daudzums reizi nedēļā trīs otrdienas.

Ja nepieciešams transports uz norises vietu, lūgums sazināties pa tālr. 28612924 (Santa).

Projekta mērķis – radīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi popularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām, ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trūcīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās aktivitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, informējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivitātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. +37128612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv


Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” aktualitātes

 

Uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošana

Aknīstes novadā

Šī gada 25.aprīlī Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/055 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” . Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Projekta īstenošanai trim gadiem piešķirtais finansējums ir 34 154 EUR, no tā 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums (29 034,30 EUR) un valsts budžeta finansējums ir 15%  (5 123,70 EUR). Projekta vadītāja ir projektu koordinatore Līga Līduma.

Katru gadu notiks slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi.  Slimību profilakses pasākumi ietvers 4 sertificētu speciālistu lekcijas, to tēmas – onkoloģiskās, garīgās, sirds un asinsvadu slimības, reproduktīvā veselība un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpe. Visas lekcijas būs bez maksas. Veselības veicināšanas pasākumi plānoti daudzveidīgāki.

Projektā plānotie pasākumi jau uzsākti Aknīstes vidusskolā – 2.klases skolēni uzsākuši peldēšanas nodarbības Ilūkstes Sporta centra peldbaseinā un turpinās tās septembrī, ar projekta finansiālu atbalstu 31.maijā organizēta Veselības diena novada skolēniem.

Jūnijā plānots viens informatīvais seminārs garīgās veselības profilaksei (29.06.2017.) un viena izglītojoša, fiziski aktīva ekskursija 35 cilvēkiem paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai (26.06.2017.). Projekta darba plāns 2017.gadam tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv un laikrakstā „Aknīstes novada vēstis”.

Projekta darba plāns 2017. gadam

Projektu koordinatore Līga Līduma.


Aknīstes novada pašvaldība kopš 2017.gada turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda SAM 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/055”.

2018. gadā visiem novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties lekcijās un semināros par – veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu un fizisko aktivitāšu popularizēšanu.

Maijā, skolēniem tika rīkota „Veselības diena novada skolēniem”, kuras laikā tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes – volejbols, stafetes, futbols, orientēšanās sacensības. Tāpat skolēni turpina peldēšanas nodarbības Ilūkstes sporta skolas sporta centra peldbaseinā, kopš gada sākuma (mācību laikā) notiek vingrošanas nodarbības, ar mērķi veicināt ikdienas paradumu maiņu un stājas problēmu profilaksei.

Notikušas arī divas izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai – kuru laikā dalībnieki saņēma sertificēta uztura speciālista teorētiskas un praktiskas apmācības par veselīga uztura jautājumiem, kā arī praktiskas apmācības (meistarklases) veselīga uztura sagatavošanā.

Skolēniem rīkots lekciju cikls par veselīgu uzturu, izvairīšanos no atkarību izraisošo vielu lietošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības saglabāšanu.

Lai veiksmīgi varētu notikt interešu grupas nodarbības slēpošanā iegādāti slēpju komplekti, kas tiks izmantoti labvēlīgu laika apstākļu gadījumā.

2019.gadā plānots turpināt lekciju un semināru ciklus par veselīgu uzturu, garīgās veselības profilaksi, garīgās veselības veicināšanu, fizisko aktivitāšu popularizēšanu, sirds un asinsvadu slimību profilaksi, inkoloģisko saslimšanu profilaksi, reproduktīvo un seksuālo veselību, kurās varēs piedalīties visa novada iedzīvotāji. Plānotas arī izglītojošas, fiziski aktīvas ekskursijas paradumu, uzvedības maiņas veicināšanai, sporta svētki, senioru aktīvās atpūtas diena un daudzi citi pasākumi.

Par visām aktivitātēm, lekcijām, semināriem informācija tiks izplatīta pirms tie tiks rīkoti.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2019

Kopējās projekta izmaksas – EUR 34 158.00

Projektu koordinatore Līga Līduma