AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sorosa fonda projekts

Gārsenes pamatskola saņēmusi Sorosa fonda-Latvija atbalstu iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” ietvaros. Iniciatīvas ideja ir palīdzēt mazajām lauku skolām kļūt par kopienas multikulturāliem centriem. Mūsu projektā paredzētas dažādas aktivitātes, tajā skaitā nodarbības visplašākajam interesantu lokam. Laipni gaidām gan pagasta, gan visa novada ļaudis- gan lielus, gan mazus, izmantot šo iespēju – kopā būt. Nodarbības sāksies janvārī un notiks Gārsenes pamatskolā (izņemot volejbolu un florbolu).

Sorosa fonda- Latvija projekta „Kopā palīdzēsim viens otram” aktivitāšu nodarbību grafiks 2013.janvāris- 2013.novembris*

Nr. p.k. Aktivitāte Diena Laiks Vadītājs
1. Trenažieri Pirmdiena 18.00-19.00 G. Geida
2. Sociālās un kristīgās vērtības Otrdiena 16.00-18.00 A. Lenšs
3. Volejbols Otrdiena 18.00-19.00 P. Stalidzāns
4. Mājturības radošā darbnīca Trešdiena 15.00-18.00 S. Kukle
5. Florbols Trešdiena 18.00-20.00 P. Stalidzāns
6. Ģitāristu pulciņš Ceturtdiena 15.00-16.00 A. Punculis
7. Praktiskā informātika Ceturtdiena 16.00-18.00 L. Mažeika
8. Saskarsmes psiholoģija Piektdiena 15.00-17.00 Dz. Vanaga
9. Kokapstrāde Piektdiena 16.00-19.00 G. Geida
10. Novadpētniecība Sestdiena 10.00-12.00 A. Punculis
11. Fizioterapija (aerobika) Sestdiena 18.00-20.00 I. Vārna

*Nodarbību diena un laiks varētu mainīties pēc dalībnieku un vadītāju vienošanās

Lūdzu pieteikties interesējošajās aktivitātēs pa telefoniem-

29490656 (Andris)
26367150 (Dace)