AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai

Aknīstes novada pašvaldība uzsākusi Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032) īstenošanu.

Projekta  ietvaros 2011.gada janvārī darbā pieņemti 2 speciālisti – teritorijas plānotājaLīga Līduma uz 23 mēnešiem un un juriskonsults Viktors Brūveris uz 22 mēnešiem, abiem speciālistiem noteikts nepilnas slodzes darba laiks – 0,8 slodzes. Pēc projekta pabeigšanas pašvaldība vismaz vēl 6 mēnešus nodrošinās darbu projektā iesaistītajiem  speciālistiem.

Līga Līduma Viktors Brūveris

Visas projektā plānotās izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.

Tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”

Turpinās projekts „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”

Aknīstes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam darba grupu rezultāti.

Par  projekta „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai” īstenošanu(2011.gada 09.decembrī)

Aktualitātes  projektā „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai” (2012.gada 21.februārī)

Aktualitātes  projektā „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”(2012.gada 30.maijā)

Aktualitātes  projektā „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai”(2012.gada 17.septembrī.)

Līga Līduma Zanda Daņilova

Beidzas  projekts „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai” 2012.gada 04.decembrī.

Aknīstes novada pašvaldība kopš 2010.gada 10.novembra īsteno Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu „Speciālistu piesaiste Aknīstes novada pašvaldībai” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/079/032), sadarbības iestāde projekta īstenošanā ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Projekta īstenošanas laiks ir no 10.11.2010. līdz 31.12.2012. Kopējās projekta izmaksas ir LVL 18 500,00.
Ar 30.novembri beidzies projekta finansējums teritorijas plānotājas Līgas Līdumas darbam un speciāliste turpinās strādāt pastāvīgā darbā pašvaldībā ar pašvaldības finansējumu. Sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Eviju Ķiķēnu izstrādāta, apstiprināta „Aknīstes novada Jaunatnes politikas attīstības programma. 2011.-2017.”.  Šogad pabeigta dokumenta „Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības programma. 2012.-2018.” izstrāde, programma tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai.
Ar šī gada 21.decembri darbs projekta ietvaros beigsies arī juriskonsultei Zandai Daņilovai, speciāliste turpinās darbu pašvaldībā kā pastāvīgs darbinieks, darbu turpmāk finansēs pašvaldība. Tiks pabeigta projektā plānotās rokasgrāmatas pašvaldības darbiniekiem izstrāde, rokasgrāmata domāta, lai atvieglotu un uzlabotu darbu ar klientiem.
Visas projektā plānotās izmaksas 100% apmērā sedz Eiropas Sociālais fonds.