Uzzini par sava bērna karjeras iespējām! ZOOM sanāksme 20.02.2021. Plkst.18:00

Uzzini par sava bērna karjeras iespējām! ZOOM sanāksme 20.02.2021. Plkst.18:00

20. aprīlī plkst.18.00 tiek organizēta interaktīva lekcija skolēnu vecākiem "Mans bērns izvēlas karjeru".

SAITE UZ PIESLĒGŠANOS LEKCIJAI TIKS NOSŪTĪTA SKOLĒNU VECĀKIEM E-KLASĒ.

Mērķis: piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā, pārrunu un diskusiju ceļā, kopā ar speciālistu, noskaidrot cilvēciskās vērtības, prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas nākotnes darba tirgū, rosināt aktīvu līdzdarbību savas nākotnes profesijas izvēlē.

Uzdevumi:

  • Iepazīstināšana ar zinātnieku atklājumiem par 21. gadsimta bērnu raksturīgajām iezīmēm un to kā šīs iezīmes izmantot karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.
  • Pozitīvas sadarbības veicināšanai vecāku - bērnu starpā, ilustrēti pusaudžu ieteikumi vecākiem, piemēriem no autores intervijām ar skolēniem un vecākiem, karjeras konsultācijām un 2020. gadā veiktajām aptaujām.
  • Vecākiem tiek sniegti padomi atbalsta sniegšanā karjeras izvēlē bērniem Covid – 19 pandēmijas izraisītajos apstākļos.
  • Diskusija par attālinātā mācību procesa izmantošanu karjeras izglītības apguvē.
  • Metodisko materiālu – daudzveidīgas darba lapas, testi - kopīgām ģimenes nodarbībām bērna personības atklāšanā, interešu un dotumu izzināšanā un karjeras perspektīvas veidošanā piedāvājums.
  • Diskusija par vecākiem aktuālām problēmām karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un iespēja saņemt konsultanta atbildes uz jautājumiem.

Ceru uz atsaucību! Karjeras konsultante D. Kalniņa-Aleksandrova