Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 16.04.2021

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 16.04.2021

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija pagarina pieteikšanās termiņu līdz 16.04.2021. uz iecirkņa komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanu darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.

 

Īpaši Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina izvirzīt iecirkņa komisijas locekļu kandidātus darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās:

508.vēlēšanu iecirknī – Rubenes pagasta pārvalde;

517.vēlēšanu iecirknī – Zasas kultūras nams;

503.vēlēšanu iecirknī – Krustpils pagasta pārvalde,

514. vēlēšanu iecirknī – Sēlpils kultūras nams,

495. vēlēšanu iecirknī – Asares pagasta pārvalde,

494. vēlēšanu iecirknī – Viesītes kultūras pils,

 

kā arī citās Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās izvirzīt iecirkņa komisijas locekļu rezerves kandidātus.

Laikā no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 09.aprīlim notiek kandidātu izvirzīšana darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Aizpildāms un parakstāms Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Pieteikuma veidlapa šeit   

Pieteikuma iesniegšanas vietas šeit  

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņi šeit  

Normatīvie akti:

Pašvaldības domes vēlēšanu likums https://likumi.lv/ta/id/57839-pasvaldibas-domes-velesanu-likums

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums https://likumi.lv/ta/id/35108-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-likums

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija https://likumi.lv/ta/id/254383-par-instrukcijas-apstiprinasanu

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija